Regulamin

 1. Każdy klient naszego sklepu internetowego dama-sklep.pl jest zobowiązany do zapoznania się z naszym regulaminem, a dokonanie zakupów drogą internetową jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Nasza oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą.

 

REGULAMIN

I. Składanie zamówień

 1. Nasze zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie dama-sklep.pl.  Nie jest potrzebna rejestracja do złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.  Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.
 5. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.
 6. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie dama-sklep.pl w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.
 7. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 8. Sklep internetowy dama-sklep.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania  bez uprzedzenia zmian w cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Nie dotyczy to zawartych z klientem umowy transakcyjnej którą otrzymał droga mailową w momencie zakupu na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
 9. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia sklep dama-sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, jeżeli taka konieczność wystąpi i narazi sklep na poniesienie dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji. Do tego momentu jest mozliwość odstąpienia od umowy zakupu, jeżeli oczywiście nie powstały związane z realizacją tego zamówienia żadne koszta
 11. Wszelkie informacje niezbędne do zamówienia nie będą wykorzystane do celów marketingowych, a jedynie do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997.

 

II Realizacja zamówień

Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy dama-sklep.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.

 1. Składając zamówienie, zawierają Państwo umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym dama-sklep.pl
 2. W zamówieniu należy wskazać:
   • zamawiany towar , jego konfigurację i ilość sztuk
   • adres wysyłki
   • uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.
   • sposób płatności
   • dane kontaktowe: numer telefon, faxu i e-mail
 3. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na towar powyżej 50 szt. tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta dama-sklep.pl pod numerem +48 58 661 48 88 bądź mailowo biuro@dama-rolety.pl.
 5. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana, gdy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego dama-sklep.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne).
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego dama-sklep.pl i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany w konfiguracji danego produktu w naszym sklepie na stronie dama-sklep.pl .
 7. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych Państwa zamówieniem  lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, sklep internetowy dama-sklep.pl. wyśle na wskazany przez Państwa w zamówieniu adres e-mailowy informację, kiedy towar będzie dostępny oraz prośbę o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Jeśli Państwa odpowiedź nie nadejdzie w ciągu 48 h, sklep internetowy dama-sklep.pl może wstrzymać realizację zamówienia do momentu skontaktowania się Państwa ze sprzedającym.
 8. W razie w/w sytuacji mogą Państwo:
 • zrezygnować z realizacji zamówienia w całości
 • wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia
 • podzielić zamówienie na mniejsze transze
 • wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.
 1. W przypadku podzielenia zamówienia, spowodowanego brakiem produktów w magazynie, ponoszą Państwo koszta dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Za resztę przesyłek płaci sklep dama-sklep.pl

10. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty potwierdzenia  przez Państwa, zamówienie traci swoją ważność i jest usuwane automatycznie z systemu.

11. Sklep internetowy dama-sklep.pl w określonych przypadkach może odstąpić od sprzedaży danego asortymentu, jeżeli ograniczenia technologiczne nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie danego produktu, a system przyjmie zlecenie. W przypadku opłacenia przez Państwa  zamówienia, cała kwota zostanie z powrotem przesłana na wskazane konto.

 

III. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia.
 2. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego. Odstąienie od umowy zakupu jest mozliwe tylko i wyłącznie – patrz pkt. I.10.
 3. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową biuro@dama-rolety.pl lub faxem nr +48 58 661 30 50 . Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr  tel. +48 58 661 48 88.
 4. Jeżeli zmiana w zamówieniu będzie wymagała dopłaty do zaksięgowanej już należności, zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu dopłaty całości  kwoty zamówienia po zmianie.
 5. Klient  może odstąpić od realizacji zamówienia wyłącznie sklep internetowy nie przystąpił do jego realizacji. (pkt.1) Zapłacona kwota za zlecenie zostanie zwrócona  należności nastąpi wyłącznie na wskazane konto przez klienta, w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Rezygnacja taka wymaga formy mailowej lub przesłanej faxem.
 7. Sklep dama-sklep.pl w sytuacjach, które wskazują na na to że podane są fałszywe dane, na podany w zamówieniu adres mailowy nie dochodzi korepondencja lub każdy inny przyapdek, który wskazuje na to że można miec wątpliwości co do intencji kupującego, może usunąć każdorazowo takie zlecenie bez podania przyczyny.

 

IV.  Dostawa

 1. Czas wysłania zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu internetowego dama-sklep.pl
 2. Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres. Czas przesyłki 1-2 dni. Koszt dostawy widnieje na formularzu zamówieniowym. Przy zamówieniach hurtowych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie.
 3. Sklep Internetowy dama-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez firmę kurierską.
 4. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście – bezpośrednio w Naszym sklepie.
 5. W przypadku chęci wezwania własnej firmy kurierskiej itp. po odbiór kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów pakowania paczki do wysyłki w wysokości 12 zł za każdą z wysyłanych paczek. Sklep dama rolety.pl  nie ponosi w takim wypadku żadnej odpowiedzialności za paczki wysłane w ten sposób.

 

V. Płatności

 1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście gotówką,  przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym.
 2. Sklep internetowy dama-sklep.pl za płatność dokonaną uznaje wpływ środków za daną transakcje na podany rachunek bankowy.

 

VI.  Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Sklep internetowy dama-sklep.pl udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.
 2. Gwarancja obejmuje powstałe z winy sklepu internetowego wady fabryczne. Za wady fabryczne uważa się zastosowanie wadliwych materiałów , błędy prudukcyjne lub konstrucyjne
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i będące w ofercie sklepu dama-sklep.pl.
 4. Zakupione produkty w sklepie internetowym dama-sklep.pl podlegają wymianie lub naprawie wyłącznie po uznaniu złożonej reklamacji.
 5. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformowac o tym sklep dama-sklep.pl w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia, natomiast wady widoczne musza byc reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie tych warunków skutkować będzie utratą uprawnień a tytułu gwarancji.
 6. Reklamację można złożyć mailowo lub pisemnie wyłącznie z dowodem zakupu.
 7. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu.
 8. Sklep internetowy dama-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności:
 • uszkodzeń mechanicznych i wywyłanych nimi wad
 • uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby inne niż serwis sklepu dama-sklep.pl
 • uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub osprzętu innego niż te stosowane przez sklep dama-sklep.pl
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych
 • błędny sposób konserwacji i czyszczenia produktów
 1. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:- naprawę reklamowanego produktu- wymianę reklamowanego produktu- zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty jaką zapłacił kupujący naywając reklamowany produktWyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niz wymienione, a także ich łączenie.

10. Sklep dama-sklep.pl, wedlug wyboru kupującego, wymieni  produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:

– w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego użytkowanie

– usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

11. Odpowiedzialność sklepu dama-sklep.pl za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości określonej za identyczny w ofercie sklepu dama-sklep.pl. Sklep dama-sklep.pl nie ponosi odpoiwedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne.

12. Reklamowany asortyment należy przesłać na własny koszt..

Zwrot reklamowanego towaru należy nadać paczką ekonomiczną Poczty Polskiej,  na adres: dama-sklep.pl, 80-180 Gdańsk ul. Łódzka 10, za którego równowartość klient otrzyma w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Klient otrzyma wyłącznie zwrot za ten typ paczki, zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej dla paczek ekonomicznych oraz jej wagą.

13. Koszty przesyłek nie uznanej reklamacji obciążają kupującego. Aby otrzymać z powrotem produkt należy uregulować należność za zwrot towaru, w wysokości obowiazującej dla wysyłek w sklepie dama-sklep.pl

14. Sklep internetowy dama-sklep.pl nie odpowiada za sposób opakowania reklamowanego asortymentu oraz usterek związanych z uszkodzeniami powstałymi w wyniku przesyłki i zwrotu reklamowanego towaru w ramach roszczenia reklamacyjnego.

15. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

16. Sklep internetowy odpowiada za wady sprzedanego towaru zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w szczególności art 556 oraz 556^1-556^3.

 

VII. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym dama-sklep.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego dama-sklep.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku sklepu internetowego dama-sklep.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane. Informujemy o tym podczas potwierdzania zamówienia
 3. Sklep Internetowy dama-sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta (filtry antyspamowe).
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta  takie jak np. kolory, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym dama-sklep.pl. mogą Państwo zamówić próbki kolorów.
 5. Sklep internetowy dama-sklep.pl nie zmienia technologii wykonania przedstawionych produktów dla potrzeb indywidualnego klienta.
 6. Sklep internetowy dama-sklep.pl dołoży wszelkich  starań, aby  oferta sprzedaży jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 7. Sklep internetowy dama-sklep.pl wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu dama-sklep.pl bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) ” Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”
 8. Ceny podane w sklepie internetowym dama-sklep.pl są ważne tylko w ofercie internetowej  i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy dama-sklep.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2008.
 12. Sklep Internetowy dama-sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.dama-sklep.pl.
 13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według zasad ogólnych KC.
 14. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.09.2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (dziennik ustaw poz. 1823).